zondag 26 juli 2020

Opera in tijden van corona

Wat zijn operaintendanten toch schijtlaarzen ! Kunnen ze zichzelf niet een beetje informeren over de stand van zaken in de wetenschap i.p.v. lijdzaam toe te kijken hoe hun sector wordt vernield? Er is steeds meer bewijs voor de stelling dat het virus zich primair verspreidt via aerosolen (de heel kleine druppeltjes zwevend in de lucht) en niet via grotere druppels op korte afstand waartegen de 1.5 m samenleving is bedacht. Dat is logisch want de in de lucht zwevende partikels gaan bij inademing rechtstreeks naar de longen. Zelfs William Wells waarop de WHO zich baseert voor haar 1.5 meter advies, schrijft dat in zijn boek uit 1955!

Maurice de Hond baseert zich voornamelijk op de studies van Dr. Jimenez en Dr. Fluxman om dat standpunt hard te maken maar wie werkt dit alweer tegen? Onze vrienden van de WHO. Die vinden het leuker om de samenleving aan banden te leggen met 1.5 m maatregelen. Dat de leden van ons GEES clubje achterlijke lakeien zijn van de WHO, dat merk je toch gewoon aan het feit dat ze de maatregelen onmiddellijk verstrengen op basis van een stijging van het aantal gemeten besmettingen. Geen enkele beleidsmaatregel zou daarop gebaseerd mogen zijn. Denkt u werkelijk dat u dit jaar nog in de opera zal geraken zonder een mondkapje? Denkt u werkelijk het eerstkomende jaar nog eens een kooropera mee te maken in een theater?

Is het hierboven beschreven principe van virusoverdracht via de lucht juist dan is de oplossing voor grote openbare binnenruimtes uiteindelijk heel simpel. Ventilatie is hier de sleutel. Theaters (en andere ruimtes als zorginstellingen en kantoren) hoeven hun HVAC-systeem slechts uit te rusten met een HEPA-filter, zoals clean rooms en operatiezalen, en klaar is kees. Het is een nuttige investering en bovendien ook één die werkzaam zal zijn tegen andere virale aanvallers als influenza. Op die manier zouden alle theaters op korte tijd coronaproof kunnen worden en zich gewapend weten voor de lange termijn.

Waarom verenigen operaintendanten zich niet in een pressiegroep om druk uit te oefenen op het overheidsbeleid met deze nieuwe wetenschap in de hand? Waarom zetten ze geen superspreading experiment op in één of ander theater om de deugdelijkheid van deze stelling aan te tonen? Waarom laten ze zich naar de slachtbank leiden door lakeien van de WHO die geen ene moer geven voor de economie en het cultuurleven? Snappen ze dan niet dat ze de meest getroffen sector zijn en dat deze kolder pas zal eindigen wanneer de laatste PCR-tests 0 besmettingen zullen aantonen? To me, this is all very disappointing!

Voor meer info over de hierboven aangehaalde stelling:
-lees hier de blog van Maurice de Hond
-bekijk hier het interview met immunoloog Pierre Capel

Geen opmerkingen: