zaterdag 1 november 2008

Tannhäuser Bayreuth 1978


Götz Friedrichs Tannhäuser is gewild anti-clericaal, anti-religieus en anti-establishment en om die redenen alleen al heeft zij een betekenis gehad voor de theaterpraktijk van de Bayreuther Festspiele. In dat opzicht is deze dvd een interessant tijdsdocument gebleven. Voor de hedendaagse kunstliefhebber is zij te gedateerd om referentiestatus te verwerven.
Lees het artikel

Geen opmerkingen: