woensdag 18 augustus 2010

Herman van Campenhout blogt

Herman Van Campenhout was één van mijn buurmannen toen ik nog in Kessel-Lo woonde. Toen ik hem toevallig leerde kennen ergens medio 2003 was hij al 2 jaar in de weer met de redactie van "Die bezaubernde Katastrophe", een boek over Wagner dat, volgens de auteur, het verschil zou maken. Met filosofische goeroe's als Heidegger, Derrida, Lacan, Levinas, Arendt zou de invalshoek immers postmodernistisch zijn en niet romantisch.

Reeds bij de lezing van het manuscript werd duidelijk dat dit boek niet voor mij was bestemd. Sommige passages vond ik interessant, andere dan weer hoogst irritant. In vele passages werd zoveel filosofische mist gespuid dat de achterliggende argumentatie of bedoelingen van de auteur mij geheel ontgingen. Kort en bondig uitgedrukt: ik heb dit boek nooit begrepen. Dat zegt evenveel over mij als over het boek. Over wat ik niet begrijp wil ik ook geen oordelen vellen en zo verloren wij mekaar uit het oog.

Herman vond gehoor bij Königshausen & Neumann, de uitgever van ondermeer ook Wagnerspectrum en het boek verscheen in 2005. Zoals de auteur ruiterlijk toegeeft op zijn blog vond het boek weinig kopers en werd het door de Duitse vakpers genadeloos neergesabeld.

Wie zich wil meten met Herman's postmodernistische kijk op Wagner kan dit vooralsnog doen:

Amazon DE : 8.39/34.80 EUR
Herman exploiteert nu een blog waar je sommige van zijn essays over muziek en ook een toelichting over zijn Wagnerboek kan vinden.

Naar de blog van Herman Van Campenhout

Geen opmerkingen: