dinsdag 18 januari 2011

Tom Lanoye en de volksverlakkerij van linksDe beschadigingsoperatie van N-VA door progressief links begint zo langzamerhand op volle toeren te draaien. Afgelopen zaterdag gaf De Morgen een forum van 2 pagina’s aan Tom Lanoye, paus van de linkse kerk, om het opperhoofd van de N-VA genadeloos af te branden. “Quo usque tandem abutere, Bart De Wever, patientia nostra” , door De Morgen vrij vertaald als: “ Hoe lang nog, Bart De Wever gaat ge met onz’ kloten rammelen?”

Alsof de lopende onderhandelingen niet met twee worden gevoerd. Want van de tegenpartij is hier helemaal geen sprake. De zwarte piet is voor N-VA en alléén voor N-VA, terwijl de tegenpartij, die Vlaanderen zijn autonomie niet gunt, al 4 jaar lang elk akkoord blokkeert.

Laten we een kat een kat noemen. Aan de sociale zekerheid mag niet worden geraakt, zegt Franstalig België. Want dan is het uit met de solidariteit, een kernbegrip onder socialisten. Maar al minstens 190 jaar verwart Franstalig België het begrip solidariteit met eenrichtingsverkeer. Toen Wallonië zijn industriële hoogtepunt beleefde heeft het arme Vlaanderen geen cent te zien gekregen. Integendeel, altijd hebben de Vlamingen de rekening betaald in het federale België. Het is goed om dat te weten en wie daaraan twijfelt heeft de studie van prof. Juul Hannes niet gelezen. Enkele weken terug rekende Knack voor dat de transferts van Vlaanderen naar Wallonië 5.7 miljard euro bedragen (ik citeer uit het hoofd). Als Vlaanderen vandaag op zijn strepen staat dan is dat dus allerminst een illigitieme verzuchting. En ik heb het dan nog niet eens over de feitelijke onbestuurbaarheid van het federale België waar het 2 jaar duurt vooraleer men een akkoord bereikt over de kleur van nummerplaten. Hoe je het ook bekijkt, naast een taalkloof zijn er grondige ideologische verschillen tussen Noord en Zuid. Je moet dus al een volksverlakker van het zuiverste water zijn om tegen de volstrekt legitieme logica van N-VA te willen ingaan!

Ik ben Vlaamsnationalist omdat ik geen onrechtvaardigheid kan verdragen. Tom Lanoye zeker ook niet. Het lot van de arme Zuidafrikaan laat hem niet onberoerd maar het lijden van het eigen volk zal hem worst wezen.

Bijzonder irritant is de volgende passage in het interview. Lanoye: “Ik ben blij met de vertaling van Sprakeloos, al was het maar omdat de zogezegd niet in onze cultuur geïnteresseerde Waalse pers er grote interviews voor uittrekt en ik dus daar ook eens mijn gedacht zal kunnen zeggen over de Nieuw-Vlaamse Elite.Vlamingen betekenen namelijk wel iets in de Franstalige wereld: de toneelstukken van Guy Cassiers hebben niet alleen in Avignon en Brussel, maar in heel Frankrijk gespeeld. Met Franse boventitels, gespeeld in het Nederlands. Toch zie je daar nooit eens flaminganten op de eerste rij zitten te glunderen.”

Wat een onzin! Als Vlaamsnationalist ervaar ik dat als een persoonlijke belediging want ik zit wél op de eerste rij te glunderen.

Lanoye refereert hier naar de “Triptiek van de Macht” dat de rechtstreekse aanleiding was voor Stéphane Lissner om Guy Cassiers te boeken als regisseur van De Ring in de Scala. Is de paranoia van Lanoye zo groot dat hij in elke Vlaamsnationalist nog steeds een culturele Neanderthaler vermoedt? Blijkbaar is het heimwee van de linkerzijde nog altijd bijzonder groot naar de tijd toen elk Vlaamsnationalisme gemakshalve gelijkgesteld kon worden met het autisme van de Vlaams Blokker, dat specimen van de menselijke soort dat, uitgerust met hersenen ter grootte van een erwt en het kunstgevoel van een kleuter, nogal gemakkelijk aan de schandpaal kon worden genageld. Veruit de meeste Belgen die in de kunstwereld iets te betekenen hebben in het buitenland zijn Vlaming. Zijn wij daar trots op? Nou, reken maar ! Alleen Tom Lanoye weet het niet !

Lanoye suggereert verder dat door het op zichzelf terugplooien van Vlaanderen een culturele verarming zal ontstaan. Precies het tegenoverstelde is waar. Een koppel dat zich zich in een (v)echtscheidingssituatie bevindt kan de weg naar mekaar pas terugvinden als de scheiding een feit is en de praktische zaken geregeld zijn. Eerst onze autonomie, pas dan is de weg vrij voor een cultureel akkoord tussen Noord en Zuid.

Van één ding kan je zeker zijn : Lanoye zal met zulke praatjes in Wallonië een warm onthaal krijgen, net zoals elke nestbevuilende Vlaming welkom is in het Zuiden. Snapt hij niet dat de aandacht die hij krijgt in Le Soir een politiek manoeuver is?

Lanoye mocht dat gisterenavond nog eens komen uitleggen in “Reyers Laat” tegenover Siegfried Bracke maar maakte geen al te beste beurt. Hij liet ook weten dat hij werkt aan een theatertekst over Jeanne d’Arc voor het Festival van Avignon, die daar in het Nederlands te horen zal zijn met Franse boventitels. Mijnheer Lanoye, beste Tom, doe alsjeblieft zo verder en verdedig Vlaanderen en zijn taal op de internationale podia met het onmiskenbare talent waarover u beschikt want daarin toont u zich allerminst een volksverlakker maar laat de politiek over aan diegenen die daar het talent voor hebben.

Jean-Pierre Rondas, die zondag voor het laatst zijn programma Rondas afserveerde had zaterdag een interview met De Wever. Dat interview werd nergens aangekondigd op Klara en is daar ook nergens terug te vinden. Als Klara dat interview doodzwijgt en Tom Lanoye zich laat misbruiken door de Franstalige pers dan hoef ik mij ook niet te generen om dat interview hier op deze blog te plaatsen :

Bart De Wever in gesprek met Jean-Pierre Rondas

Doe mij een plezier, luister ernaar en trek dan uw conclusies voor het geval dat u morgen weer in het kieshokje staat.

Eén van de niet-latijnse citaten van Bart De Wever luidt als volgt: “Gelukkig is de linkerzijde gespecialiseerd in het onbedoeld opwekken van sympathie voor wie ze viseren”. Quod erat demonstrandum.

11 opmerkingen:

Anoniem zei

Ik begin mij al langs om meer af te vragen wat al die zaken die niets te maken hebben met Wagner op deze website doen. Nu gaat het over Lanoye en eerder over Groen! Het is niet de eerste lange sneer naar links die ik hier lees: wordt er nu nog altijd gevraagd dat men Wagner in pakket met nationalisme en rechts consumeert? Ik bedank daar van harte voor en hoop dat ik dit nog lang zal mogen zeggen in dat Vlaanderen van de toekomst. Ik vond de tekst van Lanoye trouwens bijlange niet mis. In plaats van zich als de eerste de beste moslim "beledigd" te voelen door een uitlating over het eigen (politieke) geloof, kan men misschien eens dieper ingaan op de beschrijvende waarde van wat Lanoye meedeelt. Hij is niet eerste om op De Wevers bizarre combinatie van verregaande machtsaanspraken en even verregaande afzijdigheid te wijzen. Ook Paul De Grauwe (niet meteen een linkse jongen) klaagt vandaag in de gazet over het intolerante onthaal dat zijn uitlatingen over De Wever - ook hij vindt hem in essentie een hangmatpoliticus, of zoals in DS stond: een Hannibal die wel veldslagen kan winnen maar er geen gebruik van maken - vanwege Vlaams-Nationalisten hebben gekregen. Dat hij dit nog nooit heeft meegemaakt bij al wat hij over andere ook Vlaamse partijen en hun bonzen heeft geschreven en gezegd. Misschien zien we niet eens meer hoe kortzichtig wij in Vlaanderen geworden zijn. Eergisteren stelde ik vast dat TV-Vlaanderen nu ook A2 en FR3 van de ontvangerslijst heeft geschrapt. RTBF en LaDeux waren er al niet op te vinden. Het abonnement uitbreiden met één van die zenders waar wel eens opera op getoond wordt (daarvoor moet je niet op de Vlaamse TV zijn: duurt te lang of, zoals Siegfried Bracke zegt, trekt te weinig volk) bleek ook al niet mogelijk. Ik heb even bij Telesat gekeken, de Franstalige tegenhanger van TV-Vlaanderen: daar kun je wel het hele pakket van de Nederlandstalige zenders krijgen in optie, naast TVE (ook geschrapt in Vlaanderen)etc. Vlaanderen wordt een cultureel behoorlijk eng hinterlandje met die Vlaams-Nationalistische jongens waarvan de meesten - en inderdaad niet allen - de kerktorenmentaliteit voeden en dat niet eens beseffen. Misschien zat u wel op die eerste rij, maar veel aanspraak zult u er toch niet gehad hebben.

Freddy Mortier

Unknown zei

Het is hartverwarmend om zoiets in een "Wagnerblog" te lezen.
Ik sluit me hierbij volledig aan.

Hooyberghs zei

De bvba Tom Lanoye laat zich niet misbruiken door de Franstalige pers, zij mis- of gebruikt ze zelf. Of is het toeval dat zijn francofiele uitlatingen net komen op het moment dat 'De stem van mijn moeder' in Franse vertaling verschijnt? Een beetje goodwill van Le Soir en cs zal wel van pas komen!
De groeten,
René

Jos Hermans zei

Wat dit met Wagner te maken heeft? Meer dan u denkt. Is het niet mijn rol om de advocaat van Wagner te spelen? En wie zijn dan de meest in het oog springende vijanden, denkt u? Zogenaamd progressief links, toch? Er zal in deze bladzijden nog vaker naar links worden uitgehaald, wees gerust. Wat nog niet betekent dat ik afwijkende meningen zal censureren.
Een voorbeeld uit de losse pols: het interview van Stephan Moens met Romeo Castellucci. Alle vragen die Moens stelt hebben een bepaalde ondertoon, waarbij hij bij de geïnterviewde heel bewust op bevestiging aanstuurt voor zijn obsessie dat Wagner reactionair en vooral gevaarlijk is. Dat laatste is de mantra die hij sinds enkele jaren in al zijn stukken herhaalt. Castellucci is echter slim genoeg om daar niet op in te gaan. Daarom zal het ook een goeie voorstelling worden.

Zegt u nu dat ik aanstuur op een provinciale vorm van cultuurparticipatie? Dan heeft u mijn stukje toch wel heel slecht gelezen. Ik ben daar niet voor en N-VA is daar ook niet voor (verwar N-VA toch niet met Vlaams Belang a.u.b). En tussen haakjes u zal de heer De Wever sneller in de opera aantreffen als mevrouw Gennez of meneer Vanbesien.
Moi par exemple, j’adore le cinema français. En de Franse jazz vindt ik de beste van de wereld. Moest u mij beter kennen dan zou ik u wellicht verbazen met de reikwijdte van mijn culturele horizon. Maar ik doe één ding niet: ik kap niet op mijn eigen volk. Ja, als het dat zou verdienen OK, maar in dit dossier convergeren alle Vlaamse eisen naar meer rechtvaardigheid en bestuurlijke efficiëntie. Alleen profiteurs aan de overkant van de taalgrens kunnen daar tegen zijn. Wie dat tegenwerkt is medeplichtig aan de verarming van Vlaanderen én van Wallonië.

Lanoye vindt het absurd dat Vlaanderen culturele akkoorden afsluit met Mongolië maar niet met Wallonië. Is dat een manke vergelijking, of wat? Ik kan mij namelijk niet herinneren wanneer Mongolië de Vlaamse cultuurgemeenschap bijna 200 jaar heeft onderdrukt. De emancipatie van Vlaanderen is nog steeds niet afgerond, dan komt pas als wij die autonomie krijgen die wij vragen. Het is toch wel erg dat wij daarvoor moeten bedelen! Overigens zijn het Vlaamse politici die, lang geleden, een volledig tweetalig België op de kaart hebben willen zetten. De Franstaligen hebben dat nooit willen aanvaarden. Wie sluit zich dan op in zijn eigen cultuur?

Anoniem zei

"Progressief links als vijanden van Wagner"? Hoeveel beledigingen moet een mens eigenlijk slikken gewoon omdat ie, uit liefde voor Wagner, lid wordt van een Wagnervereniging? Sorry Jos, met alle respect voor je werk op dit blog en voor de vereniging, maar je gaat te ver. Of het gepast is om op het blog van een Wagnerverneiging aan politiek te doen, daar heb ik de discussie al over opgegeven. Maar dit gaat te ver. Kilometers te ver.
Clem

Jos Hermans zei

Ja Clem, misschien generaliseer ik iets te gemakkelijk. Ik ken ook wel linksen die van Wagner houden maar alle opiniemakers die Wagner opzettelijk verdacht maken blijken links te zijn. Wacht gewoon op de eerstvolgende Parsifalrecensie in De Morgen en je zal weer beter begrijpen waar ik het over heb. Hoe dat komt weet ik ook niet maar ik heb zo het idee dat Wagner door deze lieden altijd op één of andere manier met het politiek incorrecte Derde Rijk wordt geassocieerd . En door Wagner af te wijzen meet men zich dan een soort morele superioriteit aan. Dat is een vorm van hypocrisie die ik verwerpelijk vind.
Om precies dezelfde reden wordt Mahler door diezelfde lieden als componist over het paard getild, want het is politiek correct om te houden van een door antisemieten belaagde jood. Kijk naar al de aandacht die Mahler gekregen heeft op Klara in 2010. Tenminste ik vermoed dat Klara een linkse burcht is. Denk je dat Wagner ook zo’n beurt zal krijgen in 2013, hoewel zijn belang voor de muziekgeschiedenis toch aanzienlijk veel groter is? Well, I don’t think so. Veel plezier in Bayreuth overigens, je zal er Stephan Moens niet tegenkomen.

Unknown zei

Ik denk vooreerst dat Richard Wagner de laatste zou geweest zijn om politieke standpunten a priori te verwerpen, zelfs in verband met zijn kunst. Dit gezegd zijnde mag de waarheid haar rechten krijgen. Er is in dit land een linkse zelfverklaarde elite die er een ontstllende postmoderne lichtzinnigheid op na houdt waar het de Vlaamse Beweging betreft, en die meteen ook alles wat nog maar enigszins naar principiële uitgangspunten over responsabilisering ruikt bij Job zet: op de mesthoop. Laat dat al enigszins ongenuanceerd klinken, de georkestreerde actie tegen de grootste partij van ons politiek bestel heeft enkel een schijn van democratie: een legitieme verkiezingsuitslag wordt met de lippen gerespecteerd, maar met alle mogelijke middelen bestreden, allemaal onder het mom van historische aberaties als "consensusdemocratie" - mooi woord, nooit in de praktijk gebracht.
Verder: Kunst en politiek zijn nu eenmaal twee maatschappelijke verantwoordelijkheden. Ze door een ijzeren gordijn willen scheiden is onverantwoord.

Anoniem zei

Ik heb deze blog nog maar enkele keren bezocht maar ik schrik wel van dit bericht. Zeker wanneer ik onderstaande passage lees:

"Ik ken ook wel linksen die van Wagner houden maar alle opiniemakers die Wagner opzettelijk verdacht maken blijken links te zijn. Wacht gewoon op de eerstvolgende Parsifalrecensie in De Morgen en je zal weer beter begrijpen waar ik het over heb. Hoe dat komt weet ik ook niet maar ik heb zo het idee dat Wagner door deze lieden altijd op één of andere manier met het politiek incorrecte Derde Rijk wordt geassocieerd . En door Wagner af te wijzen meet men zich dan een soort morele superioriteit aan. Dat is een vorm van hypocrisie die ik verwerpelijk vind."

Als Wagner heden ten dage nog met het "politiek incorrecte" (?) Derde Rijk wordt geassocieerd dan denk ik dat anti-linkse politieke propaganda op een Wagner-blog dat alleen maar in de hand werkt. De auteur is overigens net diegene die Wagner in verband brengt met een politieke voorkeur door dit stukje te schrijven. O ironie!

Misschien dat een recensent die zich interessant wil maken de vergelijking nog wel eens durft te trekken, maar wees gerust dat veel Wagner-liefhebbers daar absoluut niet van wakker liggen.

Ik denk dan ook dat dit voor vele lezers (en niet alleen linksen) totaal overbodig is op een blog die over muziek zou moeten gaan.

Omdat ik nu weet dat er een politieke kleur op deze blog kleeft ben ik niet geneigd deze in de toekomst nog te bezoeken.

Jos Hermans zei

Ik ga normaal niet in debat met posters die te laf zijn om hun naam te vermelden. Laat ik voor één keer een uitzondering maken.
Weinigen hebben zoveel moeite en energie gestoken in het losweken van Wagner van nazi-Duitsland als ik. Lees deze blog. Lees onze website. Misschien moet u nog leren lezen?
De tegenovergestelde beweging voltrekt zich in de linkse pers. De laatste 25 jaar heeft De Morgen geen enkel artikel over Wagner gepubliceerd zonder hem in verband te brengen met nazi-Duitsland. Het is de hoogstpersoonlijke obsessie van de heer Moens en dus geen toevalligheid maar een bewuste systematiek.

Cocktail-Bar De Wever vzw zei

Beste Jos,

graag wat info over de actuele nieuwe Castellucci regie van de Parsifal, in plaats van uw politieke voorkeuren ...

hartelijk dank !

Norn 2

Jos Hermans zei

Voor alles is er een geschikt moment, mijn beste. Mijn voorstelling van Parsifal is pas op donderdag. Dat wordt dus weekendwerk. Lees ondertussen, niet hoe ik aan politiek doe maar hoe ik mijn burgerplicht vervul.