vrijdag 27 maart 2009

Liberales bespreekt "Hitlers Privébibliotheek"

Bij Liberales schreef Dirk Verhofstadt een recensie van Thimothy Rybacks "Hitlers Privébibliotheek". Ik stuurde hem volgende reactie: In uw recensie van "Hitlers privébibliotheek" schrijft u: " ...Dat laatste werk moet hem bijzonder getroffen hebben, net als werken van Houston Stewart Chamberlain, Lüther, Schopenhauer en Richard Wagner die elk op hun manier virulent tekeergingen tegen de Joden. " U lijkt dus te suggereren dat Hitler de theoretische geschriften van Richard Wagner zou hebben gelezen. Ik verzet mij tegen dit soort onjuiste uitspraken die al gauw een eigen leven gaan leiden. Immers, nergens in het door u gerecenseerde boek staat dit te lezen. In de boekenverzameling van Hitler is geen enkel geschrift van Wagner gevonden, enkel een verhandeling over Parsifal uit 1913 (waarvan de auteur door Timothy Ryback niet wordt gespecifieerd). Er is zelfs geen enkel sluitend bewijs dat Hitler ooit een verhandeling van Wagner heeft gelezen. In een interview met de Frankfurter Allgemeine Zeitung heeft de Duitse historica Brigitte Hamann beweerd van wel maar ze levert daar geen bewijs voor. Het kan alleen maar zijn dat ze zich voor zulke uitspraak baseert op het getuigenis van Hitlers jeugdvriend August Kubizek, een getuigenis dat als zeer twijfelachtig moet worden beschouwd. Kershaw baseert zich op Hamann om de geloofwaardigheid van Kubizek te beoordelen. Een recentere kritische beoordeling van Kubizeks getuigenis, waarin Hamann als historica nalatigheid wordt verweten, staat te lezen in "Hitler and The power of Aesthetics" van de Amerikaanse historicus Frederic Spotts, een boek dat ik u van harte aanbeveel.
Lees de recensie

Geen opmerkingen: