donderdag 23 september 2010

Opera in de cinema : De cijfers !

Kinepolis verkocht vorig jaar 46312 tickets in het kader van haar derde seizoen "Opera in de cinema". Ook voor het nieuwe seizoen kent de voorverkoop een krachtige ouverture. Reeds 29000 tickets gingen de deur uit zodat het record van vorig seizoen wellicht zal worden verbroken. En dat niettegenstaande het "Met Live in HD"-project in zijn eerste 2 seizoenen in de pers en op Klara gewoon werd doodgezwegen. Tot mijn grote ergernis. Vandaag wordt Kinepolis door Klara zowat doodgeknuffeld. Om maar te zeggen dat dit alles ook het resultaat is van een aanzienlijke marketinginspanning. De cijfers daarvan had ik ook wel eens graag gezien.
Nu nog verlost geraken van die reactionaire smaak van de Amerikaan die het scènebeeld bepaalt van de Metropolitan. Ja, mijnheer Peter Gelb, er is nog werk aan de winkel! Maar u bent goed bezig!

Een nieuwigheid is dat voor wie de live voorstellingen niet kan bijwonen er binnenkort nu ook reprises zullen worden aangeboden op een latere datum. Meer informatie volgt weldra op de website van Kinepolis.

Had u ooit gedacht dat opera nog eens een boost zou geven aan het exploitatieresultaat van de N.V. Kinepolis? Wellicht niet. En heb ik het voorspeld of niet? Dat brengt mij vervolgens bij mijn volgende voorspelling: er wordt weleens gezegd dat dit project nieuwe operaliefhebbers zal creëren die dan de stap zullen zetten naar het "echte" theater. Daar moet ik eens hartelijk mee lachen! Integendeel, opera in de cinema zal op termijn nefast blijken te zijn voor heelwat theaters, vooral in de provincie. Is dat erg? Helemaal niet. Er zijn gewoon teveel operatheaters. Opera is gewoon veel te kostelijk om blijvend opgevoerd te worden in zowat elke middelgrote stad in Europa. Dat dit gebeurt op kosten van de belastingbetaler schijnt niemand te storen. Ik verbaas er mij nog elke dag over dat de subsidiërende overheden nog altijd over de brug willen komen voor een kunstvorm die zo dood is als een pier. Op termijn zal dat onhoudbaar blijken.

Begrijp mij niet verkeerd: er zal in de toekomst niet minder maar meer opera te zien zijn en van een hoger artistiek niveau dan nu het geval is maar u zal er zich steeds vaker voor naar de bioscoop moeten begeven.

Geen opmerkingen: